| eng 
 

-


1
2
    
3
    
4
    
5
    
6
    
7
    
8
    
9
    
10
       
11
       

  • : - , 2008.
  • : Shanghai, China – Kadjaran, Armenia
  • - : 47280.0 , 665665230 c ; 36500.0 , 665665340 .
  • : /